0985.629.002

Bộ Chia Tín Hiệu 4-20ma Weidmuller ACT20M

Bộ chia tín hiệu 4-20ma weidmuller ACT20M và bộ chia tín hiệu analog 4-20ma DN21000B, DN21000S Drago | Đức, 857-423 Wago – Đức do Chúng tôi phân phối  và một số hãng khác có thông số tương đương  do đó chúng có thể hoàn toàn thay thế nhau.

bộ chia tín hiệu 4-20ma weidmuller ACT20M
bộ chia tín hiệu weidmuller ACT20M

Sau đây là thông số một số loại khác và bộ chia tín hiệu 4-20ma weidmuller để quý khách hàng dễ lựa chọn

Chi tiết bộ chia tín hiệu 4-20ma Weidmuller ACT20M

– Tín hiệu vào 1 kênh 4…20 mA (current loop)

– Điện áp rớt trên tín hiệu ngõ vào 3.8 V

– Tín hiệu ra 2 kênh 2 x 4…20 mA (current loop)

– Ngõ ra dòng tối đa báo lỗi là Approx. 31 mA

– Nguồn cấp thiết bị hoạt động min. 12 V DC/ max. 30 V DC

– Thời gian đáp ứng < 20 ms

– Nhiệt độ hoạt động 0 °C…+55 °C

Thông số bộ chia tín hiệu 4-20ma DN21000 drago

– Tín hiệu vào 1 kênh 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 2-10v, 0-5v, 1-5v có thể lựa chọn bằng DIP Switch

– Tín hiệu ra 2 kênh 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 2-10v, 0-5v, 1-5v có thể lựa chọn bằng DIP Switch

– Có cách ly 3kvac

– Nguồn 24vdc – Điều chỉnh tín hiệu ngõ vào và ra bằng DIP Switch

Đặt điểm bộ chia tín hiệu 4-20ma Datexel

Nguồn cấp cho thiết bị 24VDC

Tín hiệu vào đa năng 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 2-10v, 0-5v, 1-5v một kênh cấu hình bằng DIP-Switch

Tín hiệu ra cũng đa năng 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 2-10v, 0-5v, 1-5v hai kênh và cũng cấu hình bằng DIP-Switch

Có thể kết nối với các loại cảm biến cần nguồn nuôi loop trên 2 dây tín hiệu 4-20ma.

Ngoài ra còn có thể cung cấp nguồn active cho đầu ra sau khi chia. Ứng dụng này được dùng cho các van điều khiển bằng khí nén.

Một điểm cộng cho thiết bị nữa là có biến trở để tinh chình điểm zero và độ trược của tín hiệu đầu ra cả 2 ngõ.